บริษัท พอร์09 จำกัด และ บริษัท กรีนแลม เอเชีย แปซิฟิก ประเทศไทย จำกัด พร้อมบริษัทในเครือ สร้างห้องน้ำถวายวัดสว่างชาติประชาบำรุง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม มูลค่า 999,999 บาท